Nyitólap  
Benchmarking Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Bt.
E-mail

Teljesítménymérés és teljesítménymenedzsmentTeljesítmény: Valamilyen tevékenységnek a mérhető eredménye.

Teljesítménymenedzsment: Az a folyamat, amelynek során a szervezet dolgozói megértik és megegyeznek arról, hogy az egyes szereplőknek mit kell tenni ahhoz, hogy a vállalat stratégiai céljai megvalósuljanak.

A teljesítmény menedzsment lényege az, hogy a vállalat eredményeit (a kimeneteket - más néven outputot - jellemző teljesítményt) és az azzal kapcsolatos elvárásokat össze kell kapcsolni:

A hagyományos értelemben vett teljesítménymenedzsment így egy fajta céltudatos menedzsment, amelyik során nagy hangsúly helyeződik az emberek támogató, motiváló, felhatalmazó vezetésére. Az itt képviselt koncepció és modell - semmiképpen sem lebecsülve, inkább triviálisként feltételezve az előzőeket - a teljesítménymenedzsment mérő, tervező és szabályzó funkcióira helyezi a hangsúlyt.

A talán legkorszerűbb és legátfogóbb teljesítménymérési és teljesítménymenedzsment modell a Teljesítmény Prizma.

A teljesítménymenedzsment lényeges - sokak szerint központi - eleme a teljesítménymérés. A teljesítménymérés során rendkívül fontos mind az alkalmazott mérőrendszer (mely azt is biztosítja, hogy a mért adatok a döntések minőségének javítását szolgáló információvá váljanak), mind a mért és számított mércék, indikátorok kiválasztása.

A teljesítménymenedzsment témaköréhez szorosan kapcsolódnak a stratégia és célok lebontására szolgáló modellek, valamint a teljesítményértékelést és érdekeltségi rendszereket is magukban foglaló teljesítmény modellek és integrált rendszerek.

Teljesítményméréssel és teljesítménymenedzsmenttel kapcsolatos oldalakra mutató linkek (ugrópontok).


Szolgáltatásaink (tréningjeinken kívül):

Nyitólap