Nyitólap  
Benchmarking Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Bt.
E-mail

Rövidítések jegyzéke (menedzsment módszerek, mutatószámok, szervezetek):

ABC
activity-based costing
tevékenységalapú költségszámítás
ABM
activity-based management
tevékenységalapú menedzsment
APQC
American Productivity and Quality Center
Amerikai Termelékenységi és Minőség Központ
BSC
balanced scorecard
kiegyensúlyozott üzleti mutatószám-rendszer
BPR
business process re-engineering
vállalati folyamatok újraformálása
CAPM
capital asset pricing model
tőkepiaci árfolyamok modellje
CCR
cost of capital return
tőkeköltség-megtérülés
CFROI
cash flow return on investment
befektetések cash flow megtérülése
CSF
critical success factor
kritikus sikertényező
DCF
discounted cash flow
diszkontált cash flow
DTI
Department of Trade and Industry (UK)
Kereskedelmi és Ipari Minisztérium (Egyesült Királyság)
EBIDTA
earnings before deduction of interest, tax, depreciation and amortisation
kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés levonása előtti eredmény
EBF
European Benchmarking Forum
Európai Benchmarking Fórum
EFQM
European Foundation for Quality Management
Európai Minőség Menedzsment Alapítvány
EPS
earnings per share
egy részvényre jutó nyereség
EVA
economic value added
gazdasági hozzáadott érték, gazdasági eredmény
FCF
free cash flow
szabad cash flow
GAAP
generally accepted accounting procedures
általánosan elfogadott számviteli elvek
IAS
international accounting standards
nemzetközi számviteli szabványok
IRR
internal rate of return
belső megtérülési ráta
KBI
key business indicator
kulcsfontosságú üzleti indikátor
KPI
key performance indicators
kulcsfontosságú teljesítményjelzők
MRP
market risk premium
piaci kockázati díj
MVA
market value added
piaci hozzáadott érték
NOPAT
net operating profit after tax
adózás utáni nettó működési eredmény
NPV
net present value
nettó jelenérték
OCF
operating cash flow
működési cash flow
PBIT
profit before interest and tax
kamatfizetés és adó előtti eredmény
PBM
performance-based management
teljesítményalapú menedzsment
PDCA
plan, do, check, act
tervez, végrehajt, ellenőriz, intézkedik
p/e
price/earnings ration
árfolyam/nyereség arány
P/L
profit and loss
eredménykimutatás
PV
present value
jelenérték
ROCE
return on capital employed
lekötött tőke megtérülése
ROE
return on equity
sajáttőke-arányos megtérülés
ROI
return on investment
befektetés-arányos megtérülés
ROM
return on management
menedzsment megtérülés
RONA
return on net assets
nettóeszköz-arányos megtérülés
SBU
strategic business unit
stratégiai szintű üzleti egység
SG&A
selling, general and administrative expenses
értékesítési, általános és adminisztrációs kiadások
SHV
shareholder value
részvényesi érték
SVA
shareholder value added
hozzáadott részvényesi érték
SWOT
strength, weaknesses, opportunities and threats
erősségek, gyengeségek, lehetőségek és fenyegetések
TQM
total quality management
teljes körű minőségmenedzsment
TSR
total shareholder return
teljes részvénytulajdonosi hozam
UKBI
United Kingdom benchmarking index
Egyesült Királyság benchmarking index
VBM
value-based management
értékalapú vállalatvezetés
VBR
value-based reporting
értékalapú üzleti jelentés
VROI
value return on investment
befektetés-arányos értékmegtérülés
WACC
weighted average cost of capital
súlyozott átlagos tőkeköltség
Nyitólap